Qui som?

Qui som?

Ado Medina descarregar CV

Formació Acadèmica

 • Llicenciada en Ciències Matemàtiques (Especilitat: Estadística i Investigació Operativa) - UNED
 • Màster de Formació del Professorat (Especialitat Matemàtiques) - UNED
  • Premi a l'Excel·lència en els estudis de Màster Universitari
 • Estudiant de Màster en Didàctica de la Matemàtica - Universitat de Granada
 • Estudiant de doctorat en Educació Matemàtica - Universitat d'Andorra

Experiència Docent

A part de la meva feina com a docent a Aula 2.0 Ado Medina, fa anys que treballo i col.laboro amb el Departament de Matemàtiques Fonamentals de la Facultat de Ciències de la UNED.

 • Professora Tutora de Grau i Màster (UNED)
  • C.A. La Seu d'Urgell: curs d'Accés per a Majors de 25 anys, graus de ADE, Economia, Criminologia i Turisme
  • C.A. Madrid (online): grau de Matemàtiques i grau de Física, Màster de Formació del Professorat

A part de la meva activitat docent, sóc sòcia fundadora i membre de la Agrupació Astronomica de la Seu d'Urgell desde 2006.

El meu objectiu com a docent, es demostrar que TOTHOM pot aprendre, ensenyar a PENSAR i a GAUDIR amb la ciència a joves i adults. Però la meva feina no consisteix només en formar als nostres estudiants a nivell acadèmic, també a nivell emocional, millorant la seva AUTOESTIMA, fomentant la seva MOTIVACIÓ com a part fonamental en el aprenentatge i utilitzant les NOVES TECNOLOGIES com a poderosa eina per apropar-me a ells, als nois del segle XXI.

Marc Sances

Graduat en Enginyeria Informàtica i Administració i Direcció d'Empreses

Programador full stack a Just

Col. 575 del Col·legi Oficial d'Enginyeria Tècnica en Informàtica de Catalunya (COETIC)

Formar part d'Aula 2.0 és per mi un honor i un repte. Poso tot el esforç i dedicació per a poder oferir als nostres alumnes una plataforma tecnològica que els permeti aprofitar al màxim de les nostres classes. Durant aquest temps, he dissenyat el logotip i material publicitari de l'empresa, aquest lloc web, i he desenvolupat un programari de facturació. També he treballat en la implementació de la plataforma de videoclasses.

Aula 2.0

Primer Premi al I Concurs d'Emprenedoria de l'Alt Urgell

Som una empresa de creació recent, fundada al setembre de 2014, però en aquest petit marge de temps hem pogut demostrar la nostra capacitat de formar persones, amb alumnes totalment satisfets que formen part del nostre factor humà. La nostra visió és impulsar la formació científica dels estudiants del Pirineu, formant persones amb motivació i visió de futur.

¿Quiénes somos?

¿Quiénes somos?

Ado Medina descargar CV

Formación Académica

 • Licenciada en Ciencias Matemáticas (Especialidad: Estadística e Investigación Operativa) - UNED
 • Máster de Formación del Profesorado (Especialitat Matemàtiques) - UNED
  • Premio a la Excelencia en los estudios de Máster Universitario
 • Estudiante de Máster en Didáctica de la Matemática - Universidad de Granada
 • Estudiante de doctorado en Educación Matemática - Universidad de Andorra

Experiencia Docente

A parte de mi trabajo como docente en Aula 2.0 Ado Media, hace años que trabajo y colaboro con el Departamento de Matemáticas Fundamentales de la Facultad de Ciencias de la UNED.

 • Profesora Tutora de Grado y Máster (UNED)
  • C.A. La Seu d'Urgell: curso de Acceso para Mayores de 25 años, grados de ADE, Economía, Criminología y Turismo
  • C.A. Madrid (online): grado de Matemáticas y grado de Física, Máster de Formación del Profesorado

Mi objetivo como docente, es demostrar que TODO EL MUNDO puede aprender, enseñar a PENSAR y a DISFRUTAR con la ciencia, sean jóvenes o adultos. Pero mi trabajo consiste no sólo en formar a nuestros estudiantes a nivel académico, también a nivel emocional, mejorando su AUTOESTIMA, fomentando su MOTIVACIÓN como parte fundamental en el aprendizaje y utilizando las NUEVAS TECNOLOGÍAS como potente herramienta para acercarme a ellos, a los chicos del siglo XXI.

Marc Sances

Graduado en Ingeniería Informática y Administración y Dirección de Empresas

Programador full stack en Just

Col. 575 del Col·legi Oficial d'Enginyeria Tècnica en Informàtica de Catalunya (COETIC)

Formar parte de Aula 2.0 es para mí un honor y un reto. Pongo todo el esfuerzo y dedicación para poder ofrecer a nuestros alumnos una plataforma tecnológica que les permita aprovechar al máximo de nuestras clases. Durante este tiempo, he diseñado el logotipo y material publicitario de la empresa, este sitio web, y he desarrollado el software de facturación. También he trabajado en la implementación de la plataforma de videoclases.

Aula 2.0

Primer Premio en el I Concurso de Empreneduría del Alt Urgell

Somos una empresa fundada en septiembre de 2014, pero en este pequeño margen de tiempo hemos podido demostrar nuestra capacidad de formar personas, con alumnos totalmente satisfechos que forman parte de nuestro factor humano. Nuestra visión es impulsar la formación científica de los estudiantes del Pirineo y de todo el mundo, formando personas con motivación y visión de futuro.

Serveis

La nostra cartera de serveis es centra en la formacio científica personalitzada. A causa de la situació actual, oferim tots els nostres serveis en línia, mitjançant videoconferència, des de la Seu d'Urgell.

Formem persones amb una metodologia que ens fa diferents, centrant-nos en l'alumne i en les noves tecnologies.

Oferim classes de reforç de matèries científiques (matemàtiques, física, biologia, química...) per als següents nivells:

 • Educació Primària
 • Secundària i Batxillerat
 • Cicles Formatius (CFGM, CFGS, CPPA, accés CFGS)
 • PAU i accés majors 25
 • Universitaris (només matemàtiques)

Les nostres classes són individuals o en parelles. Actualment no oferim classes en grup.

Les nostres classes no són nomès per aquell alumne que té dificultats. També oferim preparació d'alt nivell per aquells alumnes que vulguin el màxim rendiment acadèmic, i també oferim suport en la realització de Treballs de Recerca, Fi de Grau i Fi de Màster.

També oferim durant l'estiu preparació al batxillerat i a la Universitat, per aquells alumnes que necessitin un reforç addicional de cara a enfrontar un canvi d'etapa en la seva vida acadèmica.

A tota la carta de serveis, hi incorporem una vessant tecnològica, aplicada a tot el negoci. Als alumnes que tenen dificultats per assistir de forma presencial a les classes, els oferim un innovador servei de videoclasses en línia. D'altra banda, tenim una intensa presència a les xarxes socials, amb una pàgina a Facebook molt activa i missatgeria Whatsapp-Telegram, on mantenim la comunicació amb l'alumne de forma constant. Per últim, la nostra planificació i organització està dirigida amb sistemes informàtics, tot amb la voluntat d'oferir-te el millor servei.

Servicios

Nuestra cartera de servicios se centra en la formación científica personalizada. Ofrecemos todos nuestros servicios online mediante videoconferencia.

Formamos personas con una metodología que nos hace distintos, centrándonos en el alumno y en las nuevas tecnologías.

Ofrecemos clases de refuerzo de materias científicas (matemáticas, física, biología, química...) para los siguientes niveles:

 • Educación Primaria
 • Secundária y Bachiller
 • Ciclos Formativos (CFGM, CFGS, CPPA, acceso CFGS)
 • PAU/EBAU y acceso mayores de 25
 • Universitarios (solo materias de matemáticas)

Las clases son individuales, actualmente no ofrecemos clases en grupo.

Nuestras clases no solo son para alumnos con dificultades. También ofrecemos preparación de alto nivel para aquellos alumnos que quieran el máximo rendimiento académico, y también ofrecemos apoyo en la realización de trabajos de Bachiller, Fin de Grado y Fin de Máster.

También ofrecemos durante el verano preparaicón al bachiller y la Universidad, para aquellos alumnos que necesiten un refuerzo adicional de cara a afrontar un cambio de etapa en su vida académica.

A toda la cartera de servicios le incorporamos una vertiente tecnológica, aplicada a todo el negocio, mediante un innovador servicio de videoclases en línea. Por otra parte, tenemos una intensa presencia en las redes sociales, con una página en Facebook y otra en Instagram, ambas muy activas, y mensajería Whatsapp-Telegram, donde mantenemos la comunicación con el alumno de forma constante. Por último, la planificación y organización de nuestros servicios está dirigida con sistemas informáticos, todo ello con el fin de ofrecerle el mejor servicio.

Formació segura

Formació online, totalment segura

Davant la situació actual epidemiològica, a Aula 2.0 ens estem esforçant continuament per oferir-vos el servei de la forma més segura tant per a vosaltres com per a nosaltres.

Per aquest motiu, tota la nostra formació es realitza online, mentre la situació epidemiològica així ho requereixi, i fins i tot més enllà.

Treballem continuament en recerca de nous sistemes de formació online, i hem millorat els nostres serveis al punt de poder-vos oferir una formació equivalent a les classes particulars presencials, però en línia.

Estem oberts a tots els suggeriments que tingueu per fer aquesta formació encara millor i de major qualitat. Us escoltem a les nostres xarxes socials.

Agraïm la comprensió i el suport que esteu fent per a fer possible aquesta nova forma d'aprendre.

Requeriments técnics

Per a que tothom pugui gaudir de les nostres classes, oferim dues vies d'accés a la plataforma de videoclasses.

Amb el vostre ordinador

Aquesta és la forma ideal. Necessiteu un ordinador amb connexió de banda ampla, un navegador web actualitzat (recomanem Chrome o Firefox) i micròfon i webcam.

Us podeu connectar a través de whereby.com/aula20.

Amb el vostre smartphone

Si no disposeu d'ordinador us podeu connectar, també a través de whereby.com/aula20, des de qualsevol smartphone. La experiència serà menys agradable, però farem el possible per garantir la vostra formació.

Articles

Curs 21-22

Curs 21-22